Novinky

k novému zpřísnění vládního nařízení od 14.10.2020 pro sportování venku max. 6 osob. Tuto podmínku při sportování venku jsme schopni zajistit. Proto uvedené termíny tréninků platí. Chození dětí na tréninky je na rozhodnutí rodičů. Samozřejmě za odpovídajícího počasí.

Vláda České republiky od pondělí 5. října 2020 zavádí nouzový stav. V souvislosti s tím dochází k úpravě podmínek hromadných akcí a shlukování většího počtu lidí. To má přímý dopad také na sportování v České republice.

tak jako předešlé roky spolupracujeme s blanenským DDM. Při zranění jsou děti úrazově pojištěni jednonásobkem. Členské příspěvky na školní rok ve výši 200 Kč. do DDM jsme vždy platili z vašich členských příspěvků. Některé naše žádosti o dotace byly pro tento rok kráceny. Dále dosud byl poplatek na každý rok členských příspěvků ČBF Praha 300 Kč./rok...

První část soustředění je za námi a také i první část testů. Ty najdete ve složce "Odkazy", nebo níže. Součástí souboru jsou i výsledky z minulých let. Příští týden (v pondělí) doplním na web druhou část testů.

sezónu 2020/2021 začínáme tréninky dle přiloženého rozvrhu v úterý 11.8.2020 od 16:15. Žádám omluvu v případě, že dítě bude ještě někde na prázdninách mimo Blansko. Upozorňuji, že v rozvrhu tréninků došlo k změnám a časy tréninků se mohou lišit! Proto si stáhněnte nejnovější verzi!

Dům dětí a mládeže Blansko by vás srdečně rád pozval na akci Hurá na prázdniny, která se bude konat 30.6.2020 u nás na domečku. Vstupné je DOBROVOLNÉ, takže vemte známé a kamarády a pojďme radostně ukončit tento školní rok, ať už byl jakýkoli.
Více informací najdete v příloze + nabídku na dva pobytové tábory.
Nabídku příměstských...

Ve čtvrtek 25.6.2020 v 18:00 v hale ASK Blansko se koná tak jako každý rok členská schůze našeho basketbalového klubu. Aby byla schůze usnášeníschopná, musí proběhnout za vaší dostatečné účasti. Odpovídající průběh a zápis schůze je pro nás velice důležitý. Slouží jako jedna z příloh k dotacím o které budeme pro příští rok žádat na naši...

Pod textem je prohlášení, které musí každé dítě donést řádně vyplněné a podepsané rodiči. Nemáte-li doma tiskárnu, stačí přijít s dítětem na trénink a vyplnit formulář před tréninkem. Každý z trenérů bude mít tiskopis u sebe. Neposílejte děti bez vyplněného dokladu. Nebudou moci trénovat a budeme je posílat domů. Dále musí mít další obutí...