Soustředění


Soustředění 2022

Informace k letnímu přípravnému období srpen 2022

Vážení rodiče,

V nadcházející sezóně 2022/2023 začneme trénovat po domluvě jednotlivých trenérů družstev s rodiči 8. 8. 2022.

Soustředění družstev U15 a U19 bude probíhat společně opět ve Sloupu v termínu 21. - 26. srpna 2022. Cena soustředění bude 2900 Kč.

Letní přípravné soustředění dětí mladších družstev U10 - U13 bude v Blansku v termínech 18. - 21. srpna a 25. - 28. srpna 2022 (čtvrtek odpoledne 15:00 sraz v hale ASK Blansko, celý pátek, sobotu a konec v neděli dopoledne v 12:00 po vyhodnocení).

Na ASK Blansko bude probíhat s následujícím programem:

v čtvrtek - od 15:00 -18:00 hod, začíná se basketbalovým tréninkem a atletikou

v pátek - sraz v tréninkovém převlečení v 8:00 hod v hledišti haly ASK Blansko. Po předání informací pro jednotlivá družstva, začíná v 9:30 hod dopolední atletický trénink venku a basketbal tělocvičně, dále následuje oběd, odpočinek na aquaparku, svačina, odpolední trénink v tělocvičně nebo atletika, ev. koupaliště, odchod domů kolem 17:00 hod

v sobota - stejné jako v pátek

v neděle - atletické testy, zhodnocení soustředění, odchod domů kolem 12:00 hod.

Z důvodu účasti co největšího počtu dětí žádáme rodiče, aby dobu svých dovolených, si v rámci možností, plánovali mimo termíny soustředění. Cena soustředění bude 1 900 Kč. Platbu proveďte hotovostní formou trenérům, případně bezhotovostním převodem na účet BBK Blansko u Poštovní spořitelny na číslo účtu 230198649/0300 nejpozději do 8. srpna 2022. Podmínkou účasti na soustředění je zaplacená platba na soustředění a členské příspěvky ve výši 1500 Kč. I. pol. 2022. Dále účast nebo důvod omluvy z neúčasti na soustředění na kontakty trenérů v termínu do 30. 7. 2022. V případě kázeňského přestupku bude hráč vyloučen ze soustředění bez nároku vrácení finanční částky za soustředění.

S pozdravem Antonín Zezula.

Trenéři:

Antonín Zezula, 739 519 689, antonin.zezula@seznam.cz
Ing. Jiří Kraváček, 602 652 382, jirkakravacek@gmail.com
Ing. Michaela Tužilová, 777 803 805, jitrenka.misa@seznam.cz
Helena Špačková, 606 887 906, helcaspackova@email.cz
Dita Fořtíková, 608 904 166, belete@seznam.cz
Bc. Dan Juříček, 721 255 546, juricedan@gmail.com
Bc. Matěj Tužil, 773 980 385, matestu@seznam.cz
Bc. Adam Grünwald, 702 087 242, grunwald.adam24@gmail.com
Bc. Šimon Navrátil, 605 248 229, simonnavratil@gmail.com

V Blansku dne 6. 3. 2022