Soustředění

Soustředění 2023

Vážení rodiče,
v nadcházející sezóně 2023/2024 začneme trénovat po domluvě jednotlivých trenérů družstev s rodiči 7. 8. (14.8) 2023.

Soustředění družstev U15 a U17 (U19) bude probíhat společně opět ve Sloupu v termínu neděle 20. až pátek 25. srpna 2023. Cena soustředění bude 3 500 Kč.

Letní přípravné soustředění dětí mladších družstev U10 až U13 bude v Blansku v termínech 17. - 20. srpna a 24. - 27. srpna 2023 (čtvrtek odpoledne 15:00 sraz v hale ASK Blansko, celý pátek, sobotu a konec v neděli dopoledne v 12:00 po vyhodnocení). Cena soustředění bude 2 500 Kč.

Na ASK Blansko bude probíhat s následujícím programem:

  • čtvrtek - od 15:00 -18:00 hod, začíná se basketbalovým tréninkem a atletikou
  • pátek - sraz v tréninkovém převlečení v 8:00 hod v hledišti haly ASK Blansko. Po předání informací
    pro jednotlivá družstva, začíná v 9:30 hod dopolední atletický trénink venku a basketbal tělocvičně, dále následuje oběd, odpočinek na aquaparku, svačina, odpolední trénink v tělocvičně nebo atletika,
    ev. koupaliště, odchod domů kolem 17:00 hod
  • sobota - stejné jako v pátek
  • neděle - atletické testy, zhodnocení soustředění, odchod domů kolem 12:00 hod.

Z důvodu účasti co největšího počtu dětí žádáme rodiče, aby si dobu svých dovolených, v rámci možností, plánovali mimo termíny soustředění. Platbu proveďte buď hotovostní formou trenérům, nejlépe bezhotovostním převodem na účet BBK Blansko u Poštovní spořitelny na číslo účtu 230198649/0300 nejpozději do 7. srpna 2023. Podmínkou účasti na soustředění je zaplacená platba na soustředění a členské příspěvky ve výši 1600 Kč. I. pol. 2023. Dále účast nebo důvod omluvy z neúčasti na soustředění na kontakty trenérů v termínu do 30. 7. 2023. V případě kázeňského přestupku bude hráč vyloučen ze soustředění bez nároku vrácení finanční částky za soustředění.

S pozdravem Antonín Zezula.
V Blansku dne 13. 2. 2023.