Soustředění

Soustředění 2021

Informace k letnímu přípravnému období srpen 2021

Vážení rodiče,

jelikož jsme začali trénovat po 6 měsících, můžeme po domluvě s vámi končit tuto sezónu např. v pátek 2.7. nebo 9. 7. 2021. Druhá varianta je, že bychom skončili 30. 6. 2021 a začali dříve v srpnu. 2. 8. nebo 9. 8. 2021. Nejzazší termín zahájení přípravy na novou hrací sezónu 2021/2022 je pondělí 16. srpna 2021 dle stávajícího tréninkového předpisu.

------

Soustředění družstev U15(U17) a U19 bude probíhat opět ve Sloupu v termínu 22. - 27. srpna 2021. Cena soustředění bude 2700 Kč.

------

Letní přípravné soustředění dětí mladších družstev bude v Blansku v termínech 19. - 22. srpna a 26. - 29. srpna 2021 (čtvrtek odpoledne 15:00 sraz v hale ASK Blansko, celý pátek, sobotu a konec v neděli dopoledne v 12:00 po vyhodnocení). Toto soustředění se týká ročníků 2008 a mladších. Bude probíhat v areálu ASK Blansko s následujícím programem:

  • čtvrtek - od 15:00 -18:00 hod, začíná se basketbalovým tréninkem a atletikou
  • pátek - sraz v tréninkovém převlečení v 9:00 hod v hledišti haly ASK Blansko. Po předání informací
    pro jednotlivá družstva, začíná v 9:30 hod dopolední atletický trénink venku a basketbal tělocvičně, dále následuje oběd, odpočinek na aquaparku, svačina, odpolední trénink v tělocvičně nebo atletika,
    ev. koupaliště, odchod domů kolem 18:00 hod
  • sobota - stejné jako v pátek
  • neděle - atletické testy, zhodnocení soustředění, odchod domů kolem 12:00 hod.

Z důvodu účasti co největšího počtu dětí žádáme rodiče, aby termíny svých dovolených, si v rámci možností, plánovali mimo termíny soustředění. Cena soustředění bude 1 800 Kč. Platbu proveďte hotovostní formou trenérům, případně bezhotovostním převodem na účet BBK Blansko u Poštovní spořitelny na číslo účtu 230198649/0300 nejpozději do 9. srpna 2020. Podmínkou účasti na soustředění je zaplacená platba na soustředění. Členské příspěvky k dnešnímu dni jsou klubem BBK prominuty. Trváme však bezpodmínečně na zaplacení členských příspěvků ve výši 1500 Kč. II. pol. 2021 do 30. září 2021. Dále účast nebo důvod omluvy z neúčasti na soustředění na kontakty trenérů v termínu do 30. 8. 2020. V případě kázeňského přestupku bude hráč vyloučen ze soustředění bez nároku vrácení finanční částky za soustředění.

S pozdravem Antonín Zezula.

Trenéři:

Antonín Zezula, 739 519 689, antonin.zezula@seznam.cz

Ing. Jiří Kraváček, 602 652 382, jirkakravacek@hotmail.com

Ing. Ctirad Nečas, 724 203 294, necas@kpria.cz

Ing. Michaela Tužilová, 777 803 805, jitrenka.misa@seznam.cz

Helena Špačková, 606 887 906, helcaspackova@email.cz

Dita Fořtíková, 608 904 166, belete@seznam.cz

Dan Juříček, 721 255 546, juricedan@gmail.com

Matěj Tužil, mobil: 773 980 385, matestu@seznam.cz

Adam Grünwald, mobil: 702 087 242, grunwald.adam24@gmail.com

Šimon navrátil, mobil: 605 248 229, simonnavratil@gmail.com


V Blansku dne 12. 5. 2021