Soustředění

Soustředění

Tréninky této sezóny skončí po domluvě s trenéry jednotlivých družstev pravděpodobně nejpozději v úterý 30.6.2020. Příprava na novou hrací sezónu 2020/2021 začne v pondělí 10. srpna nebo další pondělí 17. srpna 2020 dle stávajícího tréninkového předpisu opět po domluvě s trenéry.

Soustředění družstev U15 a U19 bude probíhat v Sloupě v termínu 23. - 28. srpna 2020. Soustředění bude placeno formou členských příspěvků na II. pol. 2020. Celkem 4100 Kč. (1500 Kč. příspěvky II. pol. 2020 a 2600 Kč. soustředění Sloup).

Letní přípravné soustředění dětí mladších družstev bude v Blansku v termínech 20. - 23. srpna a 27. - 30. srpna 2020 (čtvrtek odpoledne, celý pátek, sobotu a neděli dopoledne) Toto soustředění se týká ročníků 2008 a mladších. Bude probíhat v areálu ASK Blansko s následujícím programem:

  • čtvrtek - od 15:00 -18:00 hod, začíná se basketbalovým tréninkem a atletikou
  • pátek - sraz v 8:15 a v tréninkovém převlečení v 8:30 hod (v hledišti haly ASK Blansko). Po předání informací
    pro jednotlivá družstva, začíná v 8:45 hod dopolední atletický trénink venku a basketbal tělocvičně, dále následuje oběd, odpočinek na aquaparku, svačina, odpolední trénink v tělocvičně nebo atletika,
    ev. koupaliště, odchod domů kolem 17:30 hod.
  • sobota - stejné jako v pátek
  • neděle - atletické testy, zhodnocení soustředění, odchod domů kolem 12:00 hod.

Z důvodu účasti co největšího počtu dětí žádáme rodiče, aby termíny svých dovolených, si v rámci možností, plánovali mimo termíny soustředění. Cena soustředění bude 1 700 Kč. Platby družstev proveďte hotovostní formou trenérům, případně bezhotovostním převodem na účet BBK Blansko u Poštovní spořitelny na číslo účtu 230198649/0300 do 3.srpna 2020. Podmínkou účasti hráče nebo hráčky na soustředění jsou zaplacené členské příspěvky sezóny 2019/2020. Žádáme o zaslání potvrzení o účasti zahájení tréninků 10. 8. nebo 17. 8. 2020 co nejdříve. Dále účast nebo omluvu z účasti na soustředění na kontakty trenérů v termínu nejpozději do 3. 8. 2020. V případě kázeňského přestupku bude hráč vyloučen ze soustředění bez nároku vrácení finanční částky za soustředění.Trenéři:

Antonín Zezula, 774 104 520, 739 519 689, antonin.zezula@seznam.cz

Ing. Jiří Kraváček, 602 652 382, jirkakravacek@hotmail.com

Ing. Michaela Tužilová, 777 803 805, jitrenka.misa@seznam.cz

Helena Špačková, 606 887 906, helcaspackova@email.cz

Dita Fořtíková, 608 904 166, belete@seznam.cz

Dan Juříček, 721 255 546, juricedan@gmail.com

Matěj Tužil, mobil: 773 980 385, matestu@seznam.cz

Adam Grünwald, mobil: 702 087 242, grunwald.adam24@gmail.com