Členské příspěvky

Úspěšná činnost našeho klubu by nebyla možná bez podpory Národní sportovní agentury, Jihomoravského kraje a města Blanska. Významnou roli hrají také členské příspěvky, a proto vám děkujeme za jejich včasné hrazení.


Výše platby:

Roční platba

Jednotlivec zaplatí 4000 Kč/rok, sourozenci každý 3600 Kč/rok

Platba ve dvou splátkách
Splátka činí 2000 Kč/rok (sourozenci platí každý 1800 Kč/rok). První splátka musí proběhnout do 31. 1. daného kalendářního roku a druhá splátka musí proběhnout do 30. 9. daného kalendářního roku.

Možnosti uhrazení platby:

Bezhotovostně (preferovaný typ platby)
Platbu proveďte na účet 230198649/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena klubu.

Hotovostně
Platí se přímo trenérům jednotlivých družstev, kteří vystaví příjmový doklad.


Členský příspěvek lze na základě jednoduché žádosti prominout, odložit nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody: omluvené dlouhodobé zranění, omluvená dlouhodobá nemoc, závažná rodinná situace. O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku.

Upozorňujeme, že příspěvky jsou placeny za členství v klubu a tudíž krátkodobější absence např. rodinné aktivity, školní výlety, školy v přírodě,... nejsou důvodem ke snížení nebo neplacení příspěvků.

Při nástupu nových členů v průběhu sezony platí nový hráč poměrnou část ročních příspěvků.