Příspěvky 2020/2021

29.09.2020

Vážení rodiče,

tak jako předešlé roky spolupracujeme s blanenským DDM. Při zranění jsou děti úrazově pojištěni jednonásobkem. Členské příspěvky na školní rok ve výši 200 Kč. do DDM jsme vždy platili z vašich členských příspěvků. Některé naše žádosti o dotace byly pro tento rok kráceny. Dále dosud byl poplatek na každý rok členských příspěvků ČBF Praha 300 Kč./rok za celý klub BBK Blansko. Nyní musíme zaplatit za každého člena podle věku od 200 - 400 Kč./rok. Pro aktualizaci soupisek jsme museli uhradit na členských příspěvcích 16 600 Kč. Dále se zvýšil poplatek za vystavení licence z 50 na 100 Kč. V soutěži máme oproti minulým sezónám o jedno družstvo více. Zvýšily se i náklady na pronájem tělocvičny (větší počet tréninkových hodin). Z uvedených důvodů vás žádáme, abyste při přihlášení vašeho dítěte zaplatili i uvedený poplatek 200 Kč. DDM Blansko.

Je potřeba aby rodiče své dítě registrovali na online přihlašovacím portále DDM Blansko. Na webu ddmblansko.leprikon.cz do příslušného kroužku. 720 - Basketbal (ročník 2002 - 2006), 721 Basketbal (ročník 2010-2011), 722 - Basketbal (ročník 2007 - 2009). Částku 200,- /školní rok je možné uhradit na účet DDM převodem (po přihlášení Vám přijde VS a číslo účtu) nebo hotově na pokladně DDM Údolní 2.