Obnovení tréninků

06.05.2020

Pod textem je prohlášení, které musí každé dítě donést řádně vyplněné a podepsané rodiči. Nemáte-li doma tiskárnu, stačí přijít s dítětem na trénink a vyplnit formulář před tréninkem. Každý z trenérů bude mít tiskopis u sebe. Neposílejte děti bez vyplněného dokladu. Nebudou moci trénovat a budeme je posílat domů. Dále musí mít další obutí a případné teplejší oblečení ven. Trenéři roušky mít musí, děti při tréninku při dodržování potřebných vzdáleností ne. Jinak před a po tréninku roušky opět používat. Záchody budou k disposici, sprchy ne. Je to pro nás trenéry nová situace při sestavování tréninku a pokusíme se tyto podmínky dodržet. Pod textem je také časový rozpis družstev. S případnými dotazy se již obracejte na trenéry vašich dětí. Vše je však opět na vašem uvážení, pošlete-li dítě na trénink.

Ještě jedna záležitost. Netrénovali jsme necelé dva měsíce. Rodiče, kteří mají zaplacené členské příspěvky na I. pol. 2020 ve výši 1500 Kč. zaplatí v září 2020 na II. pol. 2020 pouze 1000 Kč. Rodiče, kteří nemají zaplacené členské příspěvky na I. pol. 2020, zaplatí 1000 Kč. a v září 2020 na II. pol. 2020 1500 Kč.

S pozdravem pěkného odpoledne Antonín Zezula.

.