Členská schůze

09.06.2020

Ve čtvrtek 25.6.2020 v 18:00 v hale ASK Blansko se koná tak jako každý rok členská schůze našeho basketbalového klubu. Aby byla schůze usnášeníschopná, musí proběhnout za vaší dostatečné účasti. Odpovídající průběh a zápis schůze je pro nás velice důležitý. Slouží jako jedna z příloh k dotacím o které budeme pro příští rok žádat na naši činnost. Pokud se nezúčastní ani jeden z rodičů, žádám vás laskavě o omluvu. Dále v pátek 19.6.2020 od 16:30 se koná v zadní části atletického areálu ASK Blansko posezení rodičů, dětí a trenérů u ohně. Děti si vezmou něco na opečení, rodiče sklo na pěnivý mok. Proběhne nevázaná debata s programem nastávající sezóny. Nepředpokládám, že starší hráči družstev U15 + U19 se zúčastní, ale pokud chtějí, jsou samozřejmě zváni.