O nás

Vítejte na stránkách Blanenského Basketbalového Klubu Blansko

Blanenský Basketbalový Klub Blansko, z. s. (BBK Blansko) se věnuje výchově a rozvoji basketbalových dovedností dětí v kategoriích od 6 do 18 roků již patnáctým rokem. Navazuje na dlouholetou tradici mužského i ženského basketbalu v Blansku a svou prací ji chce dále rozvíjet a pokračovat v dřívějších úspěších.

Snahou všech trenérů a členů spolku je přivádět děti k tomuto krásnému sportu, rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, naučit je dobře základům basketbalu, zdokonalovat jejich basketbalové dovednosti a hru. Nejvyspělejším talentovaným hráčům i hráčkám umožnit přechod do ligových klubů, kde se mohou v basketbale dále pokračovat. Za dobu působení BBK Blansko vychovalo mnoho hráčů, kteří našli uplatnění v celorepublikových basketbalových soutěžích.

V současné době trénujeme v BBK několik družstev: přípravka U10, U12, U14 a družstvo U17.

Během existence BBK Blansko prošlo oddílem mnoho dětí. Naučily se pohybovým aktivitám i basketbalovým dovednostem, které určitě přispěly k jejich zdravému fyzickému vývoji a psychické odolnosti. Věříme, že jsme v dětech zaseli radost z pohybu a že si pohybové návyky přenesou do budoucího života. Je to nejdůležitější, co je možné dětem předat. Cílem snažení trenérů a spolupracujících rodičů je, aby se děti basketbalem nejen bavily, ale aby všechny aktivity vedly k dobrým výsledkům v činnostech, kterých se zúčastníme.

Práce se nám daří, svědčí tom úspěchy v oblastních soutěžích minikošíkové i na národním finále minižákovské kategorii U11, postup do play-off v juniorské NBA, přední umístění v meziregionální soutěži žáků, ale také pěkná umístění na silně obsazovaných turnajích.


Po dohodě trenérů s rodiči a příznivců mládežnického basketbalu byla 4. května 2009 zaslána na Ministerstvo vnitra žádost o registraci občanského sdružení "BBK Blansko". Dne 13. května 2009 byla provedena registrace a současně vznikl Blanenský Basketbalový Klub Blansko (dále BBK). V součastné bodě funguje Blanenský Basketbalový Klub Blansko (dále jen BBK Blansko) jako občanské sdružení, IČO 26558637, číslo účtu 230198649/0300.

Výbor BBK Blansko pracuje v současné době ve složení:

Předseda Ing. Ctirad Nečas

Místopředseda Antonín Zezula

Členka výboru Ing. Michaela Tužilová

Člen výboru Mgr. Jaroslav Kříž

Člen výboru Adam Grünwald

Kontrolní komise BBK Blansko funguje ve složení :

Ing. Ilona Cápková, Ing. Martina Zemanová a Mgr. Lenka Musilová. Předsedkyní kontrolní komise BBK Blansko byla zvolena Ing. Ilona Cápková.